úterý 18. červen 2024 RSS Mapa stránek Přihlásit se Registrace
Úvod > Inspirace > Velké lodě > Pistacaqua river gundalow

Pistacaqua river gundalow

25.03. 2014 | Velké lodě Vložil(a): Jirka
TE_011_001B
TE_011_001B

Dovoluji si vám poslat další přislíbený příspěvek, tentokrát se týká už dříve mnou zniňovaných"gundalows". Je to v podstatě další pracovní člun, s podobnými nároky na provoz, jako mají, či spíše měly londýnské temžské bárky, ale s úplně jiným řešením problému. Ke zpracování mého článku mě vedly mimo jiné fotky ze závodů plachetnic, kde se vyskytoval model s latinskou plachtou. Jako model pro NSS by se zde opět našel zádrhel s potřebou opatřit model pevnou káčou s balastem, podobně jako u modelů temžských bárek. Myslím si ale, že jako model pro potěšení by tento typ plachetnice byl opět opravdu raritou.

Tomáš Krejčí

Dovoluji si vám poslat další přislíbený příspěvek, tentokrát se týká už dříve mnou zniňovaných"gundalows". Je to v podstatě další pracovní člun, s podobnými nároky na provoz, jako mají, či spíše měly londýnské temžské bárky, ale s úplně jiným řešením problému. Ke zpracování mého článku mě vedly mimo jiné fotky ze závodů plachetnic, kde se vyskytoval model s latinskou plachtou. Jako model pro NSS by se zde opět našel zádrhel s potřebou opatřit model pevnou káčou s balastem, podobně jako u modelů temžských bárek. Myslím si ale, že jako model pro potěšení by tento typ plachetnice byl opět opravdu raritou.


Pro více než 200 let, gundalows - plachty a vesly poháněné nákladní čluny - byly kdysi dominantní nákladním typem bárky v povodí řeky Piscataqua, rozvážejícím zboží po celém povodí řeky v New Hampshire a Maine. Pro více než dvě stě let, od koloniálních dob až devatenáctého století, gundalow tvořily nepostradatelné spojení v dopravní síti všeobjímající více než tisíc čtverečních kilometrů vnitrozemských vod, z říčních přístavů až do Portsmouthu na pobřeží Severního Atlantiku. Využívajíc větru a energie přílivu, (plachtu používaly spíše jako pomocný pohon. ) gundalows dopravovaly cihly, seno, palivové dříví a zboží rozhodující pro hospodářství a každodenní život, Mívaly délku kolem 21 metrů, šířku 6 metrů, a mohly nést náklad do 50 tun. Stavěné z dřevěných trámků díky jednoduché konstrukci byly stavěny místními farmáři, rybáři či obchodníky podle jejich potřeby… neexistovaly dvě lodě, které by si byly podobné.
Během jejich největší slávy, bylo postaveno více než dva tisíce gundalows v této oblasti. Bez Piscataqua gundalow by rozvoj a růst celého povodí byly vážně omezovány.
Je ale zřejmé, že název „gundalow“používaný v této oblasti označoval plavidlo s hranatým trupem a plochým dnem, určené pro plavbu v mělkých vodách, a to bez ohledu na typ oplachtění, který byl až druhořadou otázkou. Správný tvar názvu je „gondola“ který obyvatelé Nové Anglie překroutili ve výslovnosti na „gundalow“, či „gundlow“. První gundalows byly čluny s plochým dnem, které byly poháněny bidly nebo dlouhými vesly, nazývanými sweeps.
Websterův slovník naučný říká, že „ gondola, tak jak je používána ve Spojených Státech označuje těžkou bárku s plochým dnem, používanou zvláště v oblasti Nové Anglie“..
Není pochyb o tom, že stavitelé lodí podél řeky Pistacaqua museli typ latinského oplachtění dobře znát, a výhodně jej pak adaptovali spíše pro jeho jednoduchost a užitné vlastnosti, než kvůli zděděnému vlivu Středomoří. Potřebovali totiž oplachtění, které by nejlíp posloužilo na levných bárkách určených pro dopravu nákladů v mělkých vodách. Lodní konstrukce proto využívala modifikované latinské oplachtění, které umožňovalo jednoduše a rychle skasat plachtu a sklonit ráhno při podplouvání pod stromy či pod mosty, které se začaly stavět už asi od roku 1770,.. což byl především jeden z hlavních důvodů pro jeho použití. Navíc obsluhu celého plavidla mohla bez větších problémů zvládat i malá dvoučlenná posádka. .
Fannie M. * byla poslední gundalow postavená pro komerční využití. Byla postavená kapt. Adamsem na Adam´s Pointu v Massachusetts v roce 1882. Tyto plány zpracoval p. Taylor pro Smithsonian institute ve Washingtonu DC a to jednak podle dochovaného stavitelova modelu, jednak podle měření trupu na opuštěném vraku Fannie M. Ty byly také podkladem pro plány publikované v knize V. R, Grimwooda - American ship models.
Do současné doby se nedochovala žádná gundalow. Na základě plánů Fannie M. ze Smitsonian institute byly ale postaveny neziskovou společností „Gundalow company“ v Portsmouthu, New Hamshire, nové lodě jako repliky - první to byla gundalow Captain Edward H. Adams – spuštěná na vodu v již roce 1982, sloužící dnes již jen jako muzeální plavidlo, a nová, 64´(19, 5m) dlouhá gundalow “Piscataqua” spuštěná na vodu v roce 2012, která splňuje bezpečnostní podmínky pro cestující na palubě a může tak zajišťovat jak výukové programy pro školy pod plachtami, tak rekreační plavby.
Trup je stavěn klasickou metodou, především z bílého dubu, včetně obšívky. Outory jsou ve střední části trupu ostré, směrem jak k přídi, tak i k zádi se ostrá linie outoru ztrácí a trup dostává oblý tvar.
Paluba je průchozí s mírným prošlupem a s klenutím asi 10 cm(4“)ve středu lodě.
Proti klasickým lodím mají gundalows trup seshora uzavřený, opatřený jen nejnutnějšími průlezy pro posádku, náklad se převážel zásadně na palubě. V místě pro náklad ve středu lodě mívaly některé gundalows palubu pokrytou asfaltem. To proto, aby se paluba nepoškozovala při manipulaci s nákladem.. například poničení lopatami při skládání uhlí. Na bocích mívaly gundalows přenosné skládací zábradlí, které zajišťovalo místo pro palubní náklad.
Loď měla v přední části jediný stěžeň o výšce kolem 6 metrů, který nebyl zajištěn ani stěhy, ani úponami. Na horní straně je stěžeň opatřen železnou objímkou, 25 cm pod ní je v průchozím otvoru kladka pro výtah ráhna, která je tvořena kovovým kotoučem o Ø 20 cm. otvor pro kladku je natočen proti ose lodi cca o 45° doleva(k levoboku), díváme-li se směrem k přídi. Na přední straně dole je vazák pro kasalnice, dole pod ním těsně nad palubou je oko s kladkou kladkostroje pro stavění a spouštění ráhna.
Ráhno o délce rovnající se zhruba délce lodi má na horním tenkém konci objímku s okem, do kterého je zavěšená malá kladka zdviže(topping lift), (ta někdy užívaná i pro nesení vlajky). Vyvazuje se k vazáku na zádi plavidla.
Tři stopy pod vrcholem ráhna, (cca 90 cm), je na přední straně ráhna vazák, či palcová zarážka (thumbnail cleat), který slouží jako zarážka a úvazník pro horní cíp latinské plachty. Po obou stranách ráhna jsou oka sloužící k zavěšení kladek pro vedení kasalnic (kasacích lanek)(brails)*1.
Pod poslední dolní kladkou brails je silná kovová objímka s okem na přední (horní) straně ráhna, V oku objímky je zavěšen řetěz pevného řetězového závěsu ráhna, který prochází horní velkou kladkou ve stěžni a na svém dolním je upevněn buď napevno šroubem ke stěžni, nebo přišeklován k oku na palubě. S tímto závěsem se prakticky nemanipuluje.
V místech, kde dochází ke kontaktu ráhna se stěžněm, je ráhno opatřeno ochrannými lištami (battens). lišty jsou dlouhé cca 190 cm, široké 7, 5 cm o tloušťce 13 mm.
Na dolní části ráhna pod závěsem je z přední strany upevněn jeden, nebo podle potřeby více vazáků, na které se vážou kasací lanka.
Na patě ráhna je opět kovová objímka, tentokrát s okem na zadní straně, ve které je upevněna dvojitá kladka kladkostroje pro spouštění ( spíše sklánění, či naklánění) ráhna. někdy můžou být doplněny další 2 pomocné kladkostroje, upevněné v okách na obou bocích této objímky, které slouží k případnému natočení ráhna. (viz obrázek repliky Piscataqua - kladkostroje mají druhou kladku upevněnou na boku lodi) >
Druhá dvojitá kladka je upevněna na patě stěžně z přední strany. na spodní straně má oko na upevnění lana. Lano kladkostroje vede od tohoto oka na spodní straně kladky k prvnímu kotouči kladky na ráhnu, pak zpět na první kotouč kladky na stěžni, zpátky ke druhému kotouči kladky na ráhnu a zase k druhému kotouči kladky na stěžni.
Při manipulaci s ráhnem se lano tohoto kladkostroje může vést přes pomocný ruční vrátek za stěžněm (pokud je jím loď vybavena), pak se nakonec upevňuje na vazák na stěžni. Pomocný ruční vrátek (winch) může sloužit i pro manipulaci s kotvou(admirálskou, či jiného typu.. např Danforth), kterou je loď vybavena.
Co se týká výstroje, tak nedá se říci, že by zde byla nějaká přísná unifikace. Každý majitel lodi si výstroj a vybavení pořídil s ohledem na velikost lodi a své možnosti.
Plachta na Gundalow je třícípá, k ráhnu je přivázána napevno pomocí krátkých lanek procházejících oky v předním lemu plachty. Poslední je vyvázán za nejvyšším vazákem ( cleat, thumb cleat), který slouží k tomu, aby horní cíp plachty nesklouzl dolů po ráhnu.
Kasací lanka (kasalnice, brails)jsou vedeny od zadního lemu plachty přes oka na plachtě(po obou bocích plachty) a odpovídající kladky na ráhnu směrem dolů k vazákům na spodní straně ráhna. V některých případech jsou kasalnice zapleteny do jedné spouště, která se váže jednoduše na vazák při zakasané plachtě.
Dolní cíp plachty je přivázán pevným úvazem pomocí tenčího lanka mezi dolním okem na předním lemu plachty a okem na spodní straně ráhna.
Otěž plachty je upevněna mezi plachtou a běžcem na hrazdě nad zadní nástavbou. Otěž plachty tvoří opět dvojitý kladkostroj, „Piscataqua“má lano vedeno od zadního lemu plachty v místě upevnění druhého kasacího lanka od spodu (dolní kasací lanko vede od zadního dolního cípu plachty k odpovídající kladce na ráhnu) k prvnímu kotouči kladky na běžci, pak k prvnímu kotouči kladky upevněné v zadním dolním oku plachty, pak k druhému kotouči plachty na běžci, následovně k druhému kotouči kladky na plachtě, od něj vede ke kladce na nástavbě před kormidlem, váže se na vazáku na zádi lodi.
K řízení lodi se používá kormidelní kolo s jednoduchou konstrukcí kormidelního soustrojí, typického pro plachetnice.
Samotné kormidlo má jednoduchý tvar a je pojištěno řetízky proti případné ztrátě.
Jako alternativní pohon slouží vesla (sweeps), která se vkládají do havlínek na ocelových sloupcích na bocích lodě něco za stěžněm, ovládají se ve stoje. Barevné provedení.. boky >Indian red, paluba v barvě dřeva. Indian red 629, 347, /červeň indická, je červená barva, která nemá nic společného s americkými indiány, ale je pigment oxid železitého, jehož používání je populární v Indii. Červený oxid železitý či oxid železitý, je základním barvivem v červených okrech, například už zmíněné indické červené. Tato barva je založena na přírodním minerálu hematit spojeného s různým poměrem ostatní minerálů, jako je jíl, křída a oxid křemičitý.

Rozměry gundalow Fannie M. (Fanny M. )*3     model 1:24

délka max                     68´10“      20,9 m          87 cm
šířka max                      19´2“        5,84 m          24 cm
ponor/ ploutev nahoře    4´6“          1,4 m         ~ 6 cm
ponor bez ploutve          3´2“           0,95 m      ~ 4 cm

stěžeň celková délka      ~ 23´          ~ 7 m       ~ 28 cm
výška nad palubou         19´2“          5, 84 m        24 cm
průměr u paluby            15“              38 cm          1,6 cm   

ráhno celková délka        68´10“        20, 9 m        87 cm
Ø      na patě                  21“             53, 3 cm       2,2 cm
Ø    na vrcholu                6“               15, 24 cm     6,5 mm       

Zdroj textu: Piscataqua gundalow Fanny M
Další informace: stránka fishermensvoice.com a další stránka o gundalow

Tomáš Krejčí

Diskutujte

Diskuse je otevřena pouze pro přihlášené. Přihlásit se

Další články v rubrice

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Log
Článků: 314
Akcí: 16
Uživatelů: 116
Lodí v registru: 3
Vyrobilo: CLIQUO & Binteractive © 2024 minisail.cz